Privaatsuspoliitika


Kliendiandmete kasutamine

Autogaas Servis OÜ veebipood kasutab esitatud informatsiooni eelkõige ostutellimuse täitmiseks ega avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi kohta käivat informatsiooni kolmandatele osapooltele kui tegemist ei ole seadusega ettenähtud juhtudega. Kliendiandmete kasutamine otseturunduses on võimalik vaid kliendi nõusolekul, mille ta annab personaalse kontaktaadressi salvestamisega uudiskirja saajaks registreerumisel või kliendiks registreerumise vormil.

Klient võib igal ajal taganeda oma soovist personaalseid pakkumisi saada. Samuti on tal õigus nõuda ka enda andmete töötlemise lõpetamist või kustutamist juhul, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muudest õigusaktidest.


Privaatsus

1 www.a-rehvid.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Teodora.ee’le enda isikuandmete töötlemiseks.

2 a-rehvid.ee kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ning ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. siis kui Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viis seda eeldab ning seadusega ettenähtud juhtudel.

3 a-rehvid.ee jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud a-rehvid.ee uudiskirja. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist a-rehvid.ee andmebaasist.

4 Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja a-rehvid.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

5 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui a-rehvid.ee-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.

Autogaas Servis OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning ta edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.