Kasutustingimused


KASUTUSTINGIMUSED

a-rehvid.ee veebipoes kehtivad kasutustingimused:

1.ÜLDTINGIMUSED

1.1 Need kasutustingimused kehtivad www.a-rehvid.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Autogaas Servis OÜ (edaspidi a-rehvid.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2 a-rehvid.ee kasutajaks registreerides ja toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused. Lisaks käesolevatele üldistele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja a-rehvid.ee vahelisi suhteid www.a-rehvid.ee tooteinfo, hinnakiri ja ostuinfo.

1.3 a-rehvid.ee jätab endale õiguse ühepoolselt teha muudatusi kasutustingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse www.a-rehvid.ee veebilehel. 

1.4 Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti. 


2. HINNAKIRI

2.1 Kõik www.a-rehvid.ee e-poes olevad hinnad on toodud eurodes(€) ja sisaldavad käibemaksu. 

2.2 Kaupade hinnad ei sisalda kauba kohaletoimetamise kulusid, need arvutatakse tellimuse sooritamisel ning lisatakse tellimuse lõpphinnale. Kauba kohaletoimetamise hind sõltub Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud kohaletoimetamise viisist.

2.3 a-rehvid.ee jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. 

2.4 Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli ettemaksuarvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

2.5 Kauba hind, mida Klient kohustub a-rehvid.ee tasuma, on selline hind, mida näidatakse ostukorvis tellimuse esitamisajal.


3. MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE 

3.1 a-rehvid.ee müüb ja Klient ostab www.a-rehvid.ee e-poes pakutavaid tooteid. 

3.2 Kui Klient on tellimuse kinnitanud, saadetakse kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile koheselt ettemaksuarve, mis on aluseks kauba eest tasumisel. Kui kliendi e-posti aadressile ei ole peale tellimuse vormistamist saabunud tellimuse kinnitust, palume ühendust võtta info@a-rehvid.ee.

3.3 Ettemaksuarves on ära toodud Kliendi poolt tellitud tooted ja esitatud kontaktandmed, kuhu tellimus saadetakse. Samuti on ettemaksuarves toodud a-rehvid.ee andmed ning pangakonto, kuhu saab makse sooritada.  

3.4 Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamise viisi ja maksemeetodi (pank, sularaha või krediitkaart) ning kontrollib, saaja ja maksja andmete õigsust. 

3.5 Müügileping loetakse sõlmituks, kui tellimus on kinnitatud ja Klient on tasunud 100% tasumisele kuuluvast summast. Kõik sõlmitud lepingud hoitakse a-rehvid.ee veebipoes. 

3.6 Tellimuse täitmist alustatakse kohe pärast tasumisele kuuluva summa laekumisest a-rehvid.ee arvelduskontole. 

3.7 Kui Klient ei ole ettemaksuarvet tasunud 2 tööpäeva jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest, loeb a-rehvid.ee seda Kliendi sooviks ostust loobuda ja tühistab tellimuse.

3.8 a-rehvid.ee veebipoes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, Klient kinnitab, et ta on tutvunud kasutustingimustega ja on nendega nõus, need on talle selge, arusaadavad, ning ta kohustub neid järgima.

3.9 Makseviisid:

Interneti kaudu maksmine krediitkaartidega Visa, MasterCard, Maestro.
PayPal.
Kohapeal pangakaardiga või sularahas.
Pank: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop, Pocopay ja Liisi ID.

3.10 Autogaas Servis OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning ta edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.


4. TOODETE KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

4.1 Peale müügilepingu jõustumist (ettemaksuarve tasumist) toimetatakse tooted kohale Kliendi poolt tellimuses esitatud aadressil.

4.2 a-rehvid.ee e-poes näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest. 

4.3 Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama a-rehvid.ee koheselt. Kui kaup on juba postitatud, ei ole sihtkoha muutmine enam võimalik.

4.4 Kui saadetis on a-rehvid.ee poolt postitatud, saadetakse Kliendi e-posti aadressile selle kohta teavitus.

4.5 Tellimuses esitatud andmete õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. a-rehvid.ee ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

4.6 Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi, saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.

4.7 a-rehvid.ee jätab endale õiguse muuta kohaletoimetamise viise.


5. TOOTE GARANTII JA TAGASTAMINE

5.1 Kõik www.a-rehvid.ee veebipoes müügil olevad tooted on 100% originaalid. Toodete juures olevad pildid on illustratiivse tähendusega. Veebipoes olevad kaubad oma värvi, vormi või muude parameetrite poolt võivad mitte vastata tegelikku kaupade suurust, vormi või värvi ostja kasutatava kuvari omaduste tõttu. Iga veebipoes müüdatava kauba andmed näidatakse iga kauba juures olevas kaubakirjelduses. Kaubal on teatud kehtivusaega, mille konkreetne tähtaeg näidatakse kauba pakendil.

5.2 Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, kasutamata, siltidega, originaalpakendis ja korralikult pakitud. 

5.3 Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil info@a-rehvid.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama tagastamise põhjust, Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.

5.4 Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama e-kirjaga aadressile info@a-rehvid.ee järgneva infoga: Kliendi nimi ja kontaktandmed; kaebuse esitamise kuupäev; tootel ilmnenud defekt, palume lisada ka fotod; a-rehvid.ee-le esitatav nõue; arve number, võimalusel lisada arve koopia. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast defekti avastamist. 

5.5 a-rehvid.ee ei vastuta: Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest; defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel; toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

5.6 Kauba tagastamiskulud kannab Klient. a-rehvid.ee kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida oli tellitud.

5.7 Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile arvelduskontole 30 päeva jooksul möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest. Lisaks tagastatud kauba maksumusele tagastatakse ka kauba kättetoimetamis kulud.

5.8 Kui Klient soovib tagastatava toote vahetada mõne teise toote või sama toote teise suuruse vastu, tasub Klient tagastava toote eest postikulu, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.

5.9 Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud a-rehvid.ee-st ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on a-rehvid.ee-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt toote eest tasutud ning Kliendile tagastamisele kuuluva summaga.


6. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

6.1 a-rehvid.ee vastutab Kliendi ees a-rehvid.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 

6.2 Klient vastutab a-rehvid.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Klient täielikult vastutab oma tellimuses esitatud teabe vastavuse tegelikuse eest ning võtab endale vastutust kõigi tagajärgede eest, mis ilmuvad tema esitatud teabe ebatäpsuse tõttu.

6.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

6.4 a-rehvid.ee ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

6.5 a-rehvid.ee ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (a-rehvid.ee-st mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

6.6 a-rehvid.ee ei kompenseeri Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud kasutamata jäänud võimalusi.

6.7 a-rehvid.ee ei vastuta veebipoe tegevuse korratuste eest, mis ilmuvad rikete tõttu kolmandatele isikutele kuuluvates süsteemides, sidevõrkudes, -jaamades või kui on häiritud kolmandate isikute teenuste, mida veebipood kasutab, osutamine. 

6.8 Kahjude, mida a-rehvid.ee peab hüvitama, suurt piirab Kliendi poolt tellitud kauba (kaupade) hind.


7. PRIVAATSUS

7.1 www.a-rehvid.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Teodora.ee’le enda isikuandmete töötlemiseks.

7.2 a-rehvid.ee kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ning ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. siis kui Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viis seda eeldab ning seadusega ettenähtud juhtudel.

7.3 a-rehvid.ee jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud a-rehvid.ee uudiskirja. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist a-rehvid.ee andmebaasist.

7.4 Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja a-rehvid.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

7.5 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui a-rehvid.ee-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.


8. LÕPPSÄTTED

8.1 Käesolevatele tellimistingimustele ning a-rehvid.ee e-poe ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

8.2 Kõik nendes eeskirjades käsitlemata küsimused lahendatakse kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.